Tuesday, March 17, 2009

St Patrick's Day


Sahari tu aku bekena ka baju enggau antin gadung laban ka enggai enda enggau orang ngeroh ka ai ngintu St. Patrick's Day. Tu meh maya orang bekena ka utai kaler gadung .. gari, barang kemas, tupi, pemakai pen dichelup gadung. Sapa kala ngirup beer gadung? Di Sacramento lemai tu lagi bisi parade alu bisi mega block party.


Bala anak nurun sekula bekena ka baju gadung mega. Ba sekula din, sida di-idang waffle dichelup gadung alu ngirup tusu dititik chelup pemakai gadung. Laban saduai ka laun datai ba sekula, enda ampit enggau orang makai scrambled egg gadung.

Corned beef enggau kubis, St. Patrick's Day 2008

Taun tu aku enda nyendia corned beef enggau kubis. Lembau asai tulang. Kemari aku bisi ngasuh Doug meli itit laban ka nguji ngaga itit panggang nunda resipi pangan aku, Lesley. Nyamai meh tak meli itit ka endang udah dipanggang tang enggai enda belajar manggang itit ka diri empu.

Apu, nyau lapar perut aku bejako pasal pemakai!! Jam diatu 11.55 a.m., patut perut nyau lapar!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...