Tuesday, October 06, 2009

Cherita Burung

Minggu nyin kemari aku bisi ka library alu nginjau bup pasal burung. Ukai bup pasal semua burung, mina pasal burung ti ditemu ba utara California enggau pasal burung ti selalu dipeda sebelah belakang rumah ba utara California.

Mayuh macham burung dalam bup nya tang ba mata aku sekeda burung nyu ka sebaka gamal, nadai meh aku nemu ni bagi iya! Ku jaku, ngambika ngelala burung ka digambar ...


Amat mayuh endar burung sebelah rumah aku ditu laban mayuh pun buah enggau pun kayu alai burung inggap. Kekadang rami amat munyi sida burung. Aku pan nyu gian diri ka ngambar sida. Gian, laban rindu amat meda gambar burung ka udah digambar! mrgreenPuteri's Signature

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...