Saturday, December 17, 2011

Cherita Tengan Bulan Dua BelasTu meh sekeda gamal hari tumu pagi ba menua kami dalam bulan dua belas tu. Minggu nyin kemari lima hari beturut turut embun meku ba tanah. Pagi hari lima tu kemari baka nya ga hari. Tang selalu iya ma udah ngalih tengah hari, kabus mupuk nadai agi.

 Mua hari udah terang, nadai entu tampak kabus agi, maya kami ke berangkat mupuk ke menua sida entua aku hari lima tu tadi. Kami menyanak sempat ngetu enda lama ba San Joaquin Valley National Cemetery laban kami udah besemaya enggau auntie Doug ka ngambar pendam niang laki iya. Niang uncle Doug soldadu ba perang Korea enggau Vietnam, nya kebuah iya tau dikubur ba National Cemetery. Iya mati tegal cancer, ukai mati maya beperang.

 

Peda ulah Duncan bema ma enggau Denice. Iya madah iya enggai ngindik orang ke ba baruh tanah, nya iya ngasuh Denice ngema iya! Wreath ke ditinggal kami ba pendam niang Uncle Doug ulih aku meli udah nya di hias aku ngena bunga enggau ribbon. Maya Thanksgiving bulan nyin kemari kami ti ka ngetu ba pendam uncle Doug tang ujan maya kami ti mansa menua nya, lalu maya ke pulai ari Los Osos hari udah petang laban hari sigi tumu petang maya bulan dua belas. Alu enda nyadi.

Bala nembiak udah berengkah kemisi musim Krismas nya kami menyanak ngambi peluang nemuai ke Los Osos baru maya ujung minggu tu. Maya Krismas tu lagi aku bisi temuai, bala pangan ari Vietnam. Nya ga siti kebuah ka nemuai ngagai sida entua kala ke ulih. Ku entua aku lemai tu tadi, lemai pagila iya ka mai kami dinner - early Christmas dinner, laban kami enda betemu maya hari Krismas tu ila.

Bah, kati bala kita, udah besedia ngintu Hari Krismas?  Aku bisi ngaga kuih makmur kutai, tang berapa leka agi tinggal!  Kek buah alu apin ngaga - nya ka aku ngalau ngambika bisi di sepi pangan ari Vietnam!

Selamat Hari Krismas ngagai bala kita ti ngintu hari besai tu!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...